sống có đạo đức

Cách Tiên Đoán Kiếp Sau Ta Sẽ Sinh Về Cõi Nào

5
(18)

Cách Tiên Đoán Kiếp Sau Ta Sẽ Sinh Về Cõi Nào


Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi không đợi đến chết rồi mới bị đọa, không cần chết rồi mới siêu, mà ngay trong đời sống thường nhật, mình sống bằng cái tâm tình của loài nào thì lúc đó mình đã vô cảnh giới đó trước rồi.

-Cả đời cứ ngồi chầu chực canh me chờ đợi được cái này cái kia từ người khác đó là sống kiểu ngạ quỷ.
-Cả đời sân si sẵn sàng gây gỗ, mâu thuẩn xung đột, ai mình cũng ghét, đó là sống kiểu A-tu-la

-Cả đời lầm lũi, sống chui rút khuất lấp là kiểu sống súc sanh.

-Cả đời sống đạo đức, nhân ái, biết yêu thương giúp đỡ đông loại là kiểu sống loài người

-Cả đời sống thanh tịnh, từ ái không hưởng thụ, đó là kiểu sống Phạm thiên.

– Cả đời sống với tinh thần Từ Bi Hỷ Xả, sống với tâm vị tha dốc lòng buông bỏ không chấp thủ, đó là cảnh giới bậc Thánh hiền..Tóm lại, SỐNG BẰNG CÁI TÂM TÌNH CỦA LOÀI NÀO THÌ LÚC ĐÓ MÌNH ĐÃ VÔ CẢNH GIỚI ĐÓ TRƯỚC RỒI!

Từ Tâm, Phúc được vun bồi
Từ Tâm, Đức độ lần hồi tạo nên,
Do Tâm, thiên hạ đảo điên
Bởi Tâm, gây họa ngữa nghiêng giữa đời.
Từ Tâm, dung sắc tuyệt vời
Tại Tâm, Người ngỡ như loài.. Dạ xoa.
Từ Tâm, Phật ngự liên tòa
Nhờ Tâm, đức hạnh nở hoa Ưu đàm.

Kinh điển Đạo Phật thì rất nhiều nhưng không ngoài chỉ dạy chúng ta phải đối diện cái Tâm mà tu, sửa. Người biết nhận diện rõ từng trạng thái của tâm.. mà chỉnh sửa những hành vi bất thiện biểu hiện qua 3 nghiệp Thân, Miệng, Ý, đó là người đã biết cách tu tâm..

”Hiểu chuyện đời là khôn ngoan. Hiểu biết chính cái tâm mình là giác ngộ.”

Nguồn: Facebook: Quan Thế Âm Bồ Tát
https://www.facebook.com/quantheam/photos/a.755261851224532/3105043012913059/?type=3&theater

Tag: Cách Tiên Đoán Kiếp Sau Ta Sẽ Sinh Về Cõi Nào

Đức quan thế âm bồ tát

Bạn có thích bài này không

Ấn vào sao để đánh giá

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số đánh giá: 18

Chưa có đánh gia! Là người đầu tiên đánh giá bài này!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Chia Sẻ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *