Nhìn lại Lỗi Mình, không nhìn lỗi người 5 (11)

Chân lý cuộc đời không thuộc về sự đúng sai, được mất, hơn thua, khen ngợi hay chỉ trích, mà thuộc về những người nào có hiểu biết chân chính, thấy và biết đúng như thật, sống vì mọi người với tinh thần trách nhiệm cao. Người Phật tử chân chính chớ nên dòm ngó …

Nhìn lại Lỗi Mình, không nhìn lỗi người 5 (11) Read More »

Chia Sẻ